Nieuws

Strukton en Heidelbergcement Benelux nemen initiatief duurzaam beton

20 maart 2014

Strukton en Heidelbergcement Benelux nemen het voortouw om duurzaam beton in de toekomst op grote schaal toe te passen. Als alle partijen in de betonketen vertrouwd raken met de businesscases en beter met elkaar gaan samenwerken, is deze stap naar verduurzaming nabij. Het startschot voor dit initiatief werd op 12 februari gegeven met het seminar ‘Duurzaam Beton (Ver)bindt’.

Strukton Civiel en HC Benelux brachten op dit seminar circa honderd opdrachtgevers, adviseurs en ontwerpers bij elkaar. Bijzondere aandacht was er voor nieuwe ontwikkelingen die de betonketen verder kunnen verduurzamen en businesscases die daarbij horen. Het bovenliggende doel is een betere samenwerking in de betonketen. Dat biedt in bouwprojecten hoogwaardiger oplossingen, minder bouwfouten en verspilling, lagere faalkosten en meer bouwveiligheid.

Het meest gebruikte bouwmateriaal


Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal en het is verantwoordelijk voor circa vijf procent van de door de mens veroorzaakte CO2-emissies. De komende decennia zal het gebruik van beton nagenoeg verdubbelen. Dit maakt de verduurzaming ervan interessant en belangrijk. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om betonvloeren, tunnels of viaducten. Ketensamenwerking is een múst om beton en zijn toepassingen verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld het gebruik van betongranulaat in beton en het gebruik van secundaire grondstoffen voor klinkerarme cementsoorten.

Tijdens het seminar zijn uiteenlopende onderwerpen behandeld. Van innovatieve recyclingtechnieken die TU Delft samen met o.a. Strukton en HC Benelux ontwikkelt en de rol van opdrachtgevers in deze verduurzaming, tot de samenwerking van koploperbedrijven in de betonketen en de aantrekkelijke businesscase die daarbij hoort.