Nieuws

Strukton bouwt onderstation Conradkade Den Haag

07 februari 2014

Strukton heeft van de HTM Personenvervoer NV de opdracht gekregen voor het realiseren van een onderstation aan de Conradkade te Den Haag. Het onderstation voorziet in de stroomvoorziening voor de tramlijnen 3, 11 en 17. Op 6 februari zijn de werkzaamheden gestart met het inrichten van de bouwplaats.

Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Het maakt een verbinding tussen twee of meerdere hoogspanningsnetten of vormt een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet. Strukton zorgt ervoor dat het nieuwe onderstation verdiept wordt aangelegd en geïntegreerd wordt met de kademuur. Hierdoor is het onderstation mooier in te passen in de omgeving.

Het project is opgesplitst in drie percelen, die respectievelijk door Strukton, Imtech en Cegelec worden uitgevoerd. Strukton is verantwoordelijk voor het bouwkundig en civiele werk. Het project is bijzonder, doordat gewerkt wordt met onderwaterbeton. De onderwater betonnen werkvloer wordt toegepast in een open bouwkuip, een zogenaamde natte bouwkuip.

Daarnaast ligt de uitdaging in het logistieke proces. De bouwplaats ligt aan de Laan van Meerdervoort, de drukste en langste weg in Den Haag. Omdat de materialen precies op een kruispunt binnen gebracht moeten worden, wordt buiten de normale werktijden gewerkt. De grote transporten zullen in de nacht plaatsvinden om de overlast voor het verkeer en de bewoners tot een minimum te beperken.

Strukton past, in opdracht van HTM, technieken toe waarmee de geluidshinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt. Zo worden de stalen damwanden gedrukt en de ankerpalen geboord. Voor het opzoeken van bestaande ankers kiest Strukton voor een combinatie van boren en hoogfrequent trillen.