Nieuws

Campus Internationale School Eindhoven officieel geopend

04 april 2014

Op vrijdag 4 april opende Wim van de Donk als Commissaris van de Koning de Internationale School Eindhoven (ISE). Op de Campus krijgen ruim 800 leerlingen met 48 nationaliteiten onderwijs op de Primary en Secondary School. Het feestelijke openingsprogramma bestond uit optredens van de leerlingen, speeches en rondleidingen.

Opening ISE 4 april 2014 

Tijdens de speeches bleek maar weer hoe trots alle betrokkenen zijn op de Campus Internationale School. De Commissaris van de Koning noemde de realisatie van de Campus ‘de beste investering die we in deze regio hebben kunnen doen.’

‘More than a school’

De Campus is niet alleen een school, maar is ook een ontmoetingsplaats voor buitenlandse kenniswerkers en hun gezinnen. De ISE biedt diverse voorzieningen, waaronder kinderopvang en naschoolse-opvang. De kinderopvang wordt verzorgd door Kinderstad. Op de Campus is verder een mediatheek, een restaurant en volop ruimte voor sport. Behalve een sporthal, die voldoet aan NOC*NSF eisen, is er op het terrein een atletiekbaan en een multifunctioneel sportveld aanwezig.

Consortium

De Campus ISE is met gebruikname van een pps/DBFMO-constructie ontwikkeld door het consortium SPC ISE bv, een onderdeel van Strukton. Het consortium dat de Campus ontwikkelt en beheert is samengesteld uit diverse onderdelen van Strukton, Mansveld Projecten en Services en VB&T Facilitair management. Begin 2012 begon de ombouw van de voormalige De Constant Rebecque Kazerne. Vijf monumentale panden zijn grondig verbouwd en drie nieuwe gebouwen zijn verrezen. Ook is een ondergrondse corridor met diverse verblijfsruimtes aangelegd, die de gebouwen met elkaar verbindt. De Campus Internationale School Eindhoven wordt bekostigd door de gemeente Eindhoven en de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland en gesponsord door diverse overheden en het bedrijfsleven. De DBMFO-constructie wordt gefinancierd door de BNG Bank. De Campus Internationale School Eindhoven moet ertoe bijdragen dat Brainport Regio Eindhoven nog aantrekkelijker wordt voor kenniswerkers.