Nieuws

Air Liquide ondertekent onderhoudscontracten met Strukton Worksphere

16 oktober 2014

Per 1 oktober heeft Air Liquide alle onderhoudscontracten van de gebouwgebonden installaties bij de vestigingen Eindhoven en Breda ondergebracht bij Strukton Worksphere. De opdracht omvat het onderhoud inclusief beheer van de installaties.

Air Liquide is een internationale onderneming gespecialiseerd in het produceren en leveren van industriële en medische gassen en daaraan gekoppelde services. De meer dan 1 miljoen klanten van Air Liquide begeven zich in diverse branches zoals de chemie, elektronica, laboratoria, technologie en gezondheidszorg. Strukton Worksphere zal, bij de vestigingen Eindhoven en Breda, de komende vijf jaar (met een verlenging van twee keer twee jaar bij tevredenheid) de werktuigkundige en elektrotechnische voorzieningen onderhouden. Hiermee zal Air Liquide in de toekomst niet meer met diverse leveranciers te maken hebben, maar met een vaste leverancier als aanspreekpunt.

Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO)

Strukton Worksphere won deze  aanbesteding door het voorstel op basis van het toepassen van Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO). Dit houdt in dat Strukton de vrijheid heeft in de keuze van de aard en de frequentie van een aantal werkzaamheden, met inachtneming van de wet- en regelgeving en de voorgeschreven conditie 3 van de installaties. Daarnaast is er een maximaal bedrag vastgesteld per gebeurtenis voor correctief en curatief onderhoud, waarvoor een vaste correctieve clausule in het contract is opgenomen.

Totaal onderhoud

Strukton Worksphere zal bij Air Liquide de coördinatie van de onderaannemers op zich nemen en zal de geleverde kwaliteit van de dienstverlening monitoren en rapporteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze Klanten Portal als ondersteuning voor het gehele proces.

Strukton Worksphere richt zich in zijn strategie op enkele specifieke marktgebieden, te weten industrie, datacenters, verkeerstechnische en tunneltechnische installaties en gezondheidszorg. Voor al deze speerpunten is continuïteit cruciaal. Daarbij is techniek onmisbaar. In deze kritische omgevingen komt de dienstverlening van Strukton Worksphere, gericht op functionaliteit en beschikbaarheid, het best tot haar recht. Strukton Worksphere zet zijn technische kennis onder andere ook in bij chemiebedrijf de Chemelot in Geleen.