Veiligheid

Het risico van veiligheid betreft het risico dat operationele activiteiten leiden tot ongelukken, letselschade en reputatieverlies of dat ze worden uitgevoerd in strijd met arbovoorschriften.

24Safe

Zorgvuldige voorbereiding van werkzaamheden, toolboxmeetings en analyse van (bijna-)ongevallen moeten dit risico minimaliseren. Wij werken volgens het veiligheidsbeleid 24Safe, met als missie: Samen scherp op veiligheid. Dit beleid is gericht op preventie en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Zo is er veel aandacht voor menselijk gedrag als risicofactor (awareness).