Veiligheid

Het werk van Strukton brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, zowel voor medewerkers als voor ketenpartners en de omgeving. Veilig en gezond werken maakt integraal onderdeel uit van het vakmanschap van de medewerkers van Strukton en de mensen met wie Strukton samenwerkt. Veiligheid zit in de genen van de organisatie en is bovendien een essentiële voorwaarde voor succes. Daarom werkt Strukton volgens het veiligheidsbeleid 24Safe, met als missie: samen scherp op veiligheid.

24Safe

Zorgvuldige voorbereiding van werkzaamheden, toolboxmeetings en analyse van (bijna-)ongevallen moeten dit risico minimaliseren. Wij werken volgens het veiligheidsbeleid 24Safe, met als missie: Samen scherp op veiligheid. Dit beleid is gericht op preventie en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Zo is er veel aandacht voor menselijk gedrag als risicofactor (awareness).

Preventie

Het beleid is gericht op preventie en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Zo is er veel aandacht voor menselijk gedrag als risicofactor (awareness). Vanzelfsprekend hebben alle medewerkers toegang tot de systemen voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (kam). De kam-systemen worden regelmatig getoetst, zowel intern als door externe geaccrediteerde en certificerende instanties.

Een aantal voorbeelden van beheersmaatregelen ten aanzien van veiligheid:

  • Leveranciers en onderaannemers worden actief betrokken bij veiligheidsbewustzijnscampagnes
  • Er wordt actief ingezet op het doen van meldingen, op basis waarvan continue verbetering
    mogelijk is
  • Voor het geval zich calamiteiten voordoen is sprake van preventieve maatregelen 
  • Werken met een LMRA wordt actief gestimuleerd