Uitvoering en ontwerp

Strukton voert doorgaans op projectmatige basis werk uit voor derden, waarbij naast uitvoeringsrisico’s ook ontwerprisico’s een rol spelen. De complexiteit en omvang van de werken – en daarmee ook de orderomvang – kunnen aanzienlijk variëren. Al naar gelang de contractvorm kunnen verkeerde inschattingen tot verliezen en negatieve kasstromen leiden. In sommige gevallen ontstaan hierdoor ook discussies over de financiële afrekening van het project met de opdrachtgever. Dit gaat dan over afrekening van afwijkingen op het contract, de kosten van tijdsvertraging of de kwaliteit van het werk. In een aantal gevallen leidt dit tot claims en een verdere juridische procedure, maar in de meeste gevallen worden deze discussies naar tevredenheid van alle partijen opgelost.

Strukton hecht grote waarde aan het structureel toepassen van procedures, zowel tijdens de verwervingsfase als tijdens de uitvoeringsfase om dit soort problemen te voorkomen. Bij ontwerprisico’s wordt grote waarde toegekend aan reviews van derden. Daarnaast heeft Strukton een verzekering afgesloten voor ontwerpfouten.