Uitvoering en ontwerp

Strukton voert doorgaans op projectmatige basis werk uit voor derden. De complexiteit en omvang van de werken – en daarmee ook de orderomvang – kunnen aanzienlijk variëren. In lijn met de strategie van de onderneming dingen bedrijfsonderdelen geregeld mee naar complexe projecten, waarbij naast uitvoeringsrisico’s ook ontwerprisico’s een rol spelen. Al naar gelang de contractvorm kunnen door verkeerde inschattingen verliezen en negatieve kasstromen optreden. In sommige gevallen leidt dit ook tot discussies over de financiële afrekening van het project met de opdrachtgever. Dit gaat dan om afrekening van afwijkingen op het contract, de kosten van tijdsvertraging of over de kwaliteit van het werk. In een aantal gevallen leidt dit tot claims en een verdere juridische procedure maar in de meeste gevallen worden deze discussies tot tevredenheid van alle partijen opgelost. Strukton hecht grote waarde aan het structureel toepassen van procedures, zowel tijdens de verwervingsfase als tijdens de uitvoeringsfase om dit soort problemen te voorkomen. Bij ontwerprisico’s wordt grote waarde toegekend aan reviews van derden. Daarnaast heeft Strukton een verzekering afgesloten voor ontwerpfouten.