Uitvoering en ontwerp

Wij voeren doorgaans op projectmatige basis werk uit voor derden. Naast uitvoeringsrisico's spelen daarbij ook ontwerprisico's een rol. De complexiteit en omvang van de werken – en daarmee ook de orderomvang – kunnen aanzienlijk variëren. Al naar gelang de contractvorm kunnen door verkeerde inschattingen verliezen en negatieve kasstromen optreden. In sommige gevallen leidt dit ook tot discussies over de financiële afrekening van het project met de opdrachtgever. Dit gaat dan over afrekening van afwijkingen op het contract, de kosten van tijdsvertraging of over de kwaliteit van het werk. In een aantal gevallen leidt dit tot claims en een verdere juridische procedure, maar in de meeste gevallen worden deze discussies tot tevredenheid van alle partijen opgelost. Wij hechten grote waarde aan het structureel toepassen van procedures, zowel tijdens de verwervingsfase als tijdens de uitvoeringsfase om dit soort problemen te voorkomen. Bij ontwerprisico’s kennen wij grote waarde toe aan reviews van derden. Daarnaast hebben wij een verzekering afgesloten voor ontwerpfouten.