Risicobeheersingskader

Relevante onderdelen van het risicobeheersingkader zijn o.a.:

  • de geldende gedragsregels
  • het directiereglement
  • de volmachtregeling
  • de procedure voor machtigingsaanvragen van complexe en omvangrijke projecten
  • de planning- en controlecyclus en de rapportages hierover