Rapportagestructuur

De rapportagestructuur binnen ons bedrijf is in lijn met de aansturing van de afzonderlijke werkmaatschappijen. De verantwoordelijkheid voor de invoering en het waarborgen van de effectiviteit van controles ligt bij de directievoorzitter. Het succes van deze controles wordt gemeten door zelfbeoordeling door de directies van de bedrijfsonderdelen en door het regelmatig vaststellen van de toereikendheid van het interne beheerssysteem.

De voortgang en ontwikkeling van de operationele resultaten, de liquiditeit en de financiële positie van onze onderneming, evenals de veiligheidsrisico’s, operationele en financiële risico’s, alsook de resultaten rond mvo worden vastgelegd in de periodieke managementrapportages. Deze worden op het niveau van de Groepsdirectie besproken tijdens de kwartaalbesprekingen met de directies van de werkmaatschappijen. De uitvoering van de strategie wordt bewerkstelligd via een aantal verbeterprogramma’s die zich richten op de verbetering van de operationele processen op het gebied van tendermanagement en projectmanagement, maar ook op het gebied van het werkkapitaal- en cashmanagement.