Inkoopbeleid opdrachtgevers

Strukton heeft diverse grote opdrachtgevers. Ongeveer vijftien procent van de bedrijfsopbrengsten is afkomstig uit de Nederlandse railmarkt. Deze markt kenmerkt zich als een monopsonie. De laatste jaren is het marktvolume, dat wordt gegenereerd door ProRail als de belangrijkste opdrachtgever op deze markt, afgenomen. Om toch concurrerend te blijven, zijn wij continu alert op het marktconform houden van zijn organisatieomvang en kwaliteitspropositie. Daarnaast investern wij in research & development om zo oplossingen te creëren die onderscheidend zijn in de markt. Wij verstevigen bovendien onze activiteiten buiten Nederland en breiden onze activiteiten op de Nederlandse spoormarkt uit naar niet-ProRail-gebonden werk.