Inkoopbeleid opdrachtgevers

Strukton heeft diverse grote opdrachtgevers.Ongeveer vijftien procent van de bedrijfsopbrengsten is afkomstig uit de Nederlandse railmarkt. Deze markt kenmerkt zich als een monopsonie. De laatste jaren is het marktvolume, dat wordt gegenereerd door ProRail als de belangrijkste opdrachtgever op deze markt, afgenomen. ProRail steunt actief nieuwe partijen in hun pogingen toe te treden tot deze technisch en logistiek complexe markt. Strukton heeft als marktleider te kampen met de consequenties van dit beleid. Om toch concurrerend te blijven, is Strukton continu alert op het marktconform houden van zijn organisatieomvang en kwaliteitspropositie.

Daarnaast investeert het bedrijf in research & development om zo oplossingen te creëren die onderscheidend zijn in de markt. Strukton verstevigt bovendien zijn activiteiten buiten Nederland en probeert activiteiten op de Nederlandse spoormarkt uit te breiden naar niet-ProRail-gebonden werk (private partijen en spooraansluitingen) en gemeentelijke vervoerbedrijven.