Belangenverstrengeling

Als gevolg van de overname door Oranjewoud nv in 2010 bestaat het risico dat Strukton wordt
gediskwalificeerd voor aanbestedingen indien het Advies- en ingenieursbureau Antea Group
betrokken blijkt te zijn geweest in het voortraject van een aanbesteding. Er zijn diverse afspraken
gemaakt om te voorkomen dat beide partijen onverenigbare rollen vervullen voor dezelfde
opdracht. Voor de uitvoering hiervan wordt in Nederland de nota Scheiding van Belang van
Rijkswaterstaat gehanteerd.