Aanbestedingskosten

Wij krijgen een aanzienlijk deel van ons werk door middel van openbare aanbestedingen. Vanwege de toenemende complexiteit van een aantal van deze aanbestedingen (in het bijzonder
die projecten die op een d&c- of dbfmo-basis worden aanbesteed) stijgen de aanbestedingskosten. De vergoeding van de opdrachtgever voor deze kosten is veelal slechts beperkt. Als wij succesvol zijn bij deze aanbestedingen, zijn wij niet in staat de gemaakte kosten terug te verdienen. Wij zijn daarom zeer selectief in de keuze op welke aanbestedingen wel en niet wordt ingeschreven.