Risicomanagement en interne beheersing

Net als andere ondernemingen hebben wij te maken met diverse commerciële, operationele en financiële risico’s. Deze risico’s zijn inherent aan de bedrijfsactiviteiten. Wij proberen de risico's te beperken door een systematische benadering, op zowel strategisch als operationeel niveau.

Risicobereidheid

Wij identificeren en volgen risico’s binnen de onderneming op een gestructureerde wijze. Om risico's adequaat te kunnen beheersen, moet het risicobewustzijn breed in de organisatie zijn verankerd. Wij sturen daarop door het stimuleren van een open en transparante bedrijfscultuur. 

Regelmatig brengen wij de verschillende risico’s opnieuw in kaar en wegen wij deze. De belangrijkste thema’s met betrekking tot ondernemingsrisico’s en strategische doelstellingen staan in het linkermenu.