Jaarverslag 2017

Strukton realiseerde in 2017 met ruim 6.500 fte een nettoresultaat van 25,1 miljoen. Groei van de bedrijfsopbrengsten is geen doel op zich; de focus ligt immers op een goede verdiencapaciteit. Desondanks groeiden de bedrijfsopbrengsten in 2017 naar EUR 1,916 miljard.

De cijfers in een notendop

  • Operationeel resultaat verder verbeterd naar EUR 76,0 miljoen (2016: EUR 66,7 miljoen)
  • Goede performance segment railsystemen
  • Herfinanciering gerealiseerd
  • Verlaging risicoprofiel werpt zijn vruchten af
  • Nettoresultaat 2017 gestegen naar EUR 25,1 miljoen (2016: EUR 13,3 miljoen)
  • Solvabiliteit gestegen naar 24,3% (2016: 18,8%)
  • Bedrijfsopbrengsten gestabiliseerd op EUR 1,9 miljard

Resultaat

Strukton bereikte dit goede resultaat dankzij intensieve samenwerking en verbeterprojecten. In de orderportefeuille verschuift de werkinhoudelijke nadruk van projecten naar beheer en onderhoud. Dat sluit goed aan bij de strategie van Strukton.

Onderhoud en beheer, hoogwaardige technologie

Strukton concentreert zich op die activiteiten waar zijn kracht ligt. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Dit zorgt voor stabiliteit en biedt Strukton bovendien de kans zich te onderscheiden, door het gerichte gebruik van data bij beheer en onderhoud. Daarnaast richt Strukton zich op projecten met een sterke technologiecomponent en op projecten waarvoor het zijn specialismen kan inzetten en die goed aansluiten bij bewezen kennis en kunde van Strukton.

Het bedrijf zoekt de aansluiting bij wereldwijde ontwikkelingen, waaronder urbanisatie en de daarmee gepaard gaande groeiende behoefte aan metro’s en lightrail. Daarnaast ziet Strukton kansen op het gebied van spoorgoederenvervoer. De nadruk in het soort werk is de afgelopen jaren verschoven, waarbij beheer en onderhoud het grootste deel is, gevolgd door specialismen en projecten.

Bekijk de kerncijfers of download het Strukton jaarverslag 2017 (pdf, 22979 kB) .