Jaarverslag 2016

Strukton realiseerde in 2016 met gemiddeld 6.500 fte een omzet van EUR 1,9 miljard.

  • Operationeel resultaat van EUR 66,7 miljoen (2015: EUR 70,7 miljoen)
  • Nettoresultaat van EUR 13,3 miljoen (2015: EUR 16,8 miljoen)
  • Risicoprofiel van de onderneming verder verlaagd
  • Versterking van het garantievermogen met EUR 15 miljoen
  • Solvabiliteit gestegen naar 18,8 % (2015: 14,2 %)
  • Omzet gestabiliseerd op EUR 1,9 miljard (2015: EUR 1.9 miljard)

Resultaat en omzet

Strukton realiseerde in 2016 een positief nettoresultaat van EUR 13,3 miljoen. De resultaten hebben een stabiel niveau bereikt. Wel wordt het resultaat sterk gedrukt door een aantal projecten. Strukton heeft de druk van deze in financieel opzicht tegenvallende projecten weten te compenseren met andere, goed renderende werken. Dat toont de stabiliteit van de organisatie aan.

De omzet stabiliseerde in 2016 op een niveau van EUR 1,9 miljard. Afgelopen jaren was een stijgende trend zichtbaar in de bedrijfsopbrengsten. De stabilisatie sluit aan bij de koers van Strukton om voor minder grote en minder risicovolle projecten te kiezen.

De financiering is per 26 april 2017 verlengd tot en met 30 juni 2018. Samen met een kapitaalstorting van EUR 15 miljoen door de aandeelhouder geeft dat stabiliteit voor de toekomst.

Onderhoud en beheer, hoogwaardige technologie

Strukton concentreert zich op die activiteiten waar zijn kracht ligt. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Dit zorgt voor stabiliteit en biedt Strukton bovendien de kans zich te onderscheiden, door het gerichte gebruik van data bij beheer en onderhoud. Daarnaast richt Strukton zich op projecten met een sterke technologiecomponent en op projecten waarvoor het zijn specialismen kan inzetten.

Strukton is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De teams van Strukton Civiel en Strukton Worksphere bedienen nationale en regionale klanten. Strukton Rail en Strukton International zijn voor een steeds groter deel buiten Nederland actief.

Bekijk de kerncijfers of download het Strukton jaarverslag 2016 (pdf, 2530 kB) .