Statuten en reglementen

Strukton kent verschillende reglementen die de kaders aangeven voor het functioneren van de verschillende organen en die inhoud geven aan binnen Strukton geldende regels.

De regelingen worden van tijd tot tijd getoetst en zo nodig aangepast: