Raad van Commissarissen

Strukton Groep nv heeft geen eigen Raad van Commissarissen. Op het niveau van de aandeelhouder Oranjewoud nv is een onafhankelijke Raad van Commissarissen aangesteld die is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van Oranjewoud nv, het gevoerde beleid en de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, alsmede het adviseren van de Raad van Bestuur van Oranjewoud nv. Gezien de omvang en relevantie van Strukton Groep binnen het Oranjewoudconcern vindt er regelmatig overleg plaats tussen de directievoorzitter en de Raad van Commissarissen van Oranjewoud nv.

Diversiteit

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. Daarin is de inspanningsverplichting opgenomen die aan grote vennootschappen oplegt dat de zetels van de Raad van Bestuur voor ten minste dertig procent bezet worden door vrouwen en ten minste voor dertig procent door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Omdat bij Strukton sprake is van één statutair bestuurder, is een dergelijke verdeling niet mogelijk.