Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is aangesteld op het niveau van Strukton Groep nv. De leden van de Raad van Commissarissen zijn H.G.B. Spenkelink (voorzitter), J.P.F. van Zeeland en H.P.J.M. Jans.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Groepsdirectie en op de algemene gang van zaken van Strukton Groep NV en de verbonden ondernemingen en staat de Groepsdirectie met raad terzijde. Ook richt de Raad van Commissarissen zich op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

Diversiteit

Strukton streeft naar een evenwichtige verdeling van zijn medewerkers in verschillende posities qua leeftijd, geslacht of achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. In de Wet evenwichtige verdeling van zetels van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen is voor grote vennootschappen de inspanningsverplichting opgenomen dat de zetels van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor ten minste dertig procent bezet worden door vrouwen en voor ten minste dertig procent door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Strukton Groep streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie. Bij de aanstelling van de Raad van Commissarissen van Strukton Groep nv zijn drie commissarissen benoemd, van wie één vrouw. Hiermee wordt het wettelijke streefpercentage van 30% bereikt.