Corporate Governance

Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaggeving en het afleggen van verantwoording: deze aspecten vormen de belangrijkste leidraad voor ons corporategovernancebeleid.

Corporate Governance wordt voor ons bepaald door de wetgeving, rechtspraak en codes of best practice van de landen waarin wij actief zijn. Wij volgen de voor ons relevante onderwerpen op het gebied van best practices en zoeken daarbij aansluiting bij de Nederlandse Corporate Governance Code. Strukton Groep nv is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De vennootschap wordt bestuurd door de Groepsdirectie onder leiding van de directievoorzitter. Oranjewoud nv houdt honderd procent van de aandelen in Strukton Groep nv.

Lees meer over de organisatie van de onderneming.

Integer Zakendoen

Jaarverslag 2017