Groepsdirectie

Groepsdirectie Strukton

 

De Groepsdirectie bestuurt de vennootschap en stelt de visie vast, evenals de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen van de vennootschap. De Groepsdirectie bestaat uit twee leden en de voorzitter. De directievoorzitter is eindverantwoordelijk voor de gehele onderneming. De Groepsdirectie is verantwoordelijk voor een transparant bestuur van de onderneming.