Financiën en governance

Strukton realiseerde in 2017 met ruim 6.500 fte een nettoresultaat van 25,1 miljoen (bij bedrijfsopbrengsten van EUR 1,916 miljard).

  • Operationeel resultaat verder verbeterd naar EUR 76,0 miljoen (2016: EUR 66,7 miljoen)
  • Goede performance segment railsystemen
  • Herfinanciering gerealiseerd
  • Verlaging risicoprofiel werpt zijn vruchten af
  • Nettoresultaat 2017 gestegen naar EUR 25,1 miljoen (2016: EUR 13,3 miljoen)
  • Solvabiliteit gestegen naar 24,3% (2016: 18,8%)
  • Bedrijfsopbrengsten gestabiliseerd op EUR 1,9 miljard

Jaarverslag 2017

Integer Zakendoen