Financiën en Governance

Strukton realiseerde in 2016 met gemiddeld 6.500 fte een omzet van EUR 1,9 miljard.

  • Operationeel resultaat van EUR 66,7 miljoen (2015: EUR 70,7 miljoen)
  • Nettoresultaat van EUR 13,3 miljoen (2015: EUR 16,8 miljoen)
  • Risicoprofiel van de onderneming verder verlaagd
  • Versterking van het garantievermogen met EUR 15 miljoen
  • Solvabiliteit gestegen naar 18,8 % (2015: 14,2 %)
  • Omzet gestabiliseerd op EUR 1,9 miljard (2015: EUR 1.9 miljard

Publieksverslag 2016

Jaarverslag 2016

Integer Zakendoen