Jaarverslag 2015

Strukton realiseerde in 2015 met gemiddeld 6.561 fte een omzet van EUR 1,9 miljard.

  • Nettoresultaat van EUR 16,8 miljoen (2014: EUR 32,8 miljoen negatief)
  • Historisch hoge omzet van EUR 1.907 miljoen (2014: EUR 1.724 miljoen)
  • Operationeel resultaat EUR 70,7 miljoen (2014: EUR 6,8 miljoen negatief)
  • Verdere verbetering operationeel resultaat in de markt railsystemen naar € 50,2 miljoen (2014: € 38,3 miljoen)
  • Reorganisatiekosten Strukton Civiel bv € 7,2 miljoen
  • Riyadh in volle productie met een operationeel resultaat van € 9,3 miljoen
  • Positieve uitspraken commissie van deskundigen inzake uitstaande claims A15

Resultaat en omzet

Strukton heeft in 2015 een positief nettoresultaat gerealiseerd van EUR 16,8 miljoen. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Dankzij intensieve samenwerking en verbeterprojecten is veel bereikt en ligt de organisatie op koers.

De omzet over 2015 is EUR 1,9 miljard. In Nederland daalde de omzet licht. Die daling werd echter gecompenseerd door een hogere omzet bij activiteiten over de grens, zowel binnen Europa als daarbuiten.

In mei 2015 is een nieuwe financiering overeengekomen met de banken, met een looptijd tot eind april 2017. Verder heeft de aandeelhouder in 2015 het garantievermogen van Strukton versterkt met EUR 25 miljoen. Samen met de nieuwe financieringsovereenkomst zorgt dit voor financiële stabiliteit van de onderneming.

Strategie Strukton: nadruk op technologische specialismen

Strukton manifesteert zich steeds nadrukkelijker als technologiebedrijf en concentreert zich op die werken waar zijn kracht ligt. De focus en groei liggen met name op de technologisch georiënteerde specialismen, in Europa en enkele selectief gekozen landen wereldwijd. Strukton onderscheidt zich door het gebruik van data bij onderhoud en beheer. Assetmanagement is daarin de belangrijkste kerncompetentie. Met zijn assetmanagement biedt Strukton beschikbaarheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties tegen een aantrekkelijke prijs. Het assetmanagement stelt Strukton ook in staat duurzame, bestendige klantrelaties op te bouwen. Deze zorgen voor stabiliteit binnen de
onderneming.

Verder voert Strukton projecten uit, op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Strukton Rail en Strukton International timmeren daarbij steeds meer internationaal aan de weg. Opkomende economieën zorgen voor een groeiende behoefte aan adequate verkeerssystemen om dichtbevolkte gebieden te ontsluiten. Ook is er wereldwijd behoefte aan de aanleg van havens en de infrastructuur naar havens vanuit het achterland. Strukton kan daar het verschil maken. Niet alleen door de combinatie van rail en civieltechnische kennis, maar ook door zijn specialismen, zoals afzink- en injectietechnieken en speciaal bitumen voor wegen en start- en landingsbanen.

Bekijk de kerncijfers of download het Strukton jaarverslag 2015 (pdf, 1933 kB) .